Een goed begin is het halve werk. Er komt veel kijken bij het voorbereiden van een bouwproject. De grond moet namelijk eerst worden bewerkt, zodat deze bouwrijp is. Hieronder valt bijvoorbeeld het verwijderen van begroeiing, het egaliseren van de grond, grondverbetering en eventueel het aanleggen van bekabeling en riolering. Sjoerd Frielink Multidiensten voorziet u van een goede basis, voordat er wordt begonnen aan de bouw van uw project.

Grond Bouwrijp Maken Grond Bouwrijp Maken