Voor ieder bouwproject is een goede en stevige fundering essentieel. Sjoerd Frielink Multidiensten verzorgt het grondwerk voor funderingen. Hierbij kijken we naar het type bouwgrond om de juiste manier van fundering toe te passen. Het funderingswerk kan eventueel gepaard gaan met andere grondwerkzaamheden, zoals sloopwerk, uitgraven, het aanleggen van riolering en het verder bouwrijp maken van de grond.

Grondwerk voor Fundering