Op sommige terreinen, bijvoorbeeld met veel zand, kan regenwater soms lastig weglopen. Door de grond te draineren kan overtollig water snel worden afgevoerd.

Bij grondwerkzaamheden die we doen, wordt ook gekeken naar de afvoer van hemelwater. Hier zijn vaak verschillende mogelijkheden voor. We nemen de verschillende opties in overweging waardoor we een op maat gemaakte afwatering verzorgen. We leggen leidingen of drainagebuizen aan en indien gewenst plaatsen we straatkolken. Ook hierbij verzorgen we het totaalpakket: we graven de grond uit en maken indien nodig de grond bouwrijp. Ook kunnen we overige grondwerkzaamheden en de bestrating voor u verzorgen.