Om een goede inschatting te kunnen maken van het hovenierswerk waar uw tuin bij gebaat is, voeren we altijd eerst een intakegesprek met u. Tijdens deze eerste afspraak inventariseren we uw wensen en nemen we tevens de afmetingen van uw tuin op. Op basis van het intakegesprek maakt een van onze deskundige hoveniers een tuinontwerp: of dit nou een klassieke siertuin of een wilde bloementuin is. In het ontwerp schetsen wij het beplantingsplan, waarbij we er rekening mee houden dat u het hele jaar uitkijkt op een groene tuin en gazon. Daarnaast houden we rekening met de aanleg van een eventueel bewateringssysteem en desgewenst de verlichting. In aanvulling op het ontwerp ontvangt u een offerte met een indicatie van de bijkomstige investering voor de tuinaanleg of renovatie van uw tuin. Indien het een grootschalig project betreft, is het uiteraard ook mogelijk om de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren. Op deze manier blijven de kosten beheersbaar voor u en kan uw basistuin uitgroeien tot een imposante groene oase.

Wanneer onze deskundige tuinmannen tot de uitvoering en het aanleggen over gaat, wordt de oppervlakte, in het geval van een bestaande tuin, eerst gerooid. Door ons uitgebreide machinepark is het mogelijk om al deze werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. Na het rooien worden de grondwerkzaamheden in gang gezet, denk hierbij aan; het aanleggen van straatwerk, het aanbrengen van beplantingsvlakken, het leggen van het gazon en de installatie van eventuele vijvers of waterpartijen. Met betrekking tot deze laatste handeling kunt u ook bij Sjoerd Frielink Multidiensten terecht voor het graven van sleuven. Tot slot wordt de bodemverbetering in gang gezet; dat wil zeggen dat we de bodem plantklaar maken en bemesten. Hierna kan de beplanting worden uitgezet die vervolgens wordt ingepland. Als u tuin eenmaal is aangelegd, wilt u deze natuurlijk onderhoudsvrij houden. Daarom kunt u ons ook inhuren voor het tuinonderhoud.

Hovenierswerk Vijver

Het bovenstaande proces is gericht op particuliere klantvragen. Uiteraard bedienen wij ook zakelijke partijen. Het proces vangt dan eveneens aan met een intakegesprek op basis waarvan wij een offerte kunnen maken voor maatwerk straat- of grondwerk.