Het ontwerp van uw tuin wordt uiteraard helemaal afgestemd op uw persoonlijke wensen. Tijdens een afspraak inventariseren we uw tuinwensen en eventuele andere bijzonderheden van uw tuin. We bespreken uw wensen op het gebied van beplanting, bewatering, en eventuele verlichting. Aan de hand van dit gesprek maakt onze hovenier een ontwerp op. Hierin schetsen we het beplantingsplan, waarbij we er rekening mee houden dat u het hele jaar uitkijkt op een groene tuin.

Hovenierswerk Tuin Ontwerp

Daarnaast houden we rekening met de aanleg van een eventueel bewateringssysteem en desgewenst de verlichting. In aanvulling op het ontwerp ontvangt u een offerte voor de aanleg of renovatie van uw tuin. Indien het een grootschalig project betreft, is het uiteraard ook mogelijk om de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren. Op deze manier blijven de kosten beheersbaar voor u en kan uw basistuin uitgroeien tot een imposante groene oase.