Wanneer het ontwerp is goedgekeurd, gaat onze hovenier over tot de uitvoering en de aanleg van de tuin. Eerst wordt de oppervlakte gerooid. Door ons uitgebreide machinepark is het mogelijk om al deze werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. Na het rooien worden de grondwerkzaamheden in gang gezet. Hierbij is te denken aan het aanleggen van straatwerk, het aanbrengen van beplantingsvlakken, het leggen van het gazon en de installatie van eventuele vijvers of waterpartijen.

Vervolgens  wordt de bodemverbetering in gang gezet; dat wil zeggen dat we de bodem plantklaar maken en bemesten. In het beplantingsplan hebben we opgesteld welke planten waar in uw tuin komen.