Voor grote projecten bij het aanleggen van wegen voorzien wij in machinale bestrating en grasblokken met beton en betonstenen. Naast het aanleggen van wegdek, faciliteren we ook de afvoer van hemelwater door het aanleggen van straatkolken en we nemen eventuele grondwerkzaamheden op ons. Het aanleggen van wegen kunnen we combineren met het aanleggen van riolering. We verzorgen voor u het totaalpakket.

 

Mocht het zo zijn dat er eerst bestaand straatwerk uitgehaald dient worden alvorens het nieuwe straatwerk gelegd kan worden, dan zet Sjoerd Frielink Multidiensten hiervoor de shovel en schudbak in voor hergebruik van de stenen.