Bij het aanleggen van bestrating, houden we altijd rekening met de afvoer van het hemelwater. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de afwatering, deels ook afhankelijk van het soort bestrating en de omgeving. Bij iedere situatie kijken we naar de verschillende mogelijkheden voor de afvoer van hemelwater, om tot de beste oplossing te komen.

Zo kunnen we bij grote werkzaamheden bijvoorbeeld leidingen aanleggen en straatkolken plaatsen om regenwater af te voeren. Ook bij kleinere projecten, zoals het aanleggen van een tuin of terras leggen we een goede fundering waarbij we ervoor zorgen dat het hemelwater goed kan weglopen.

Hemelwater afvoer