De aanleg van een oprit begint bij het kiezen van de bestrating. Sjoerd Frielink Multidiensten heeft tal verschillende materialen beschikbaar: bijvoorbeeld gebakken en betonmateriaal. Hierbij kijken we ook naar de kwaliteit van het materiaal: de oprit moet tenslotte niet verzakken als er een auto overheen rijdt. Wanneer het gewenste materiaal is gekozen, graven we de fundering uit. Hierbij houden we rekening met de afvoer van regenwater door het kiezen van een juiste hellingsgraad. Als de fundering gelegd is, gaan we over tot het aanleggen van de bestrating.