Vaak wordt riolering aangelegd onder wegen, omdat er daar genoeg ruimte is en er voldoende afstand wordt gehouden tot bomen en andere bekabeling en leidingen. Voor het aanleggen van riolering graven we passende sleuven. Sjoerd Frielink Multidiensten beschikt over de materialen en (graaf)machines die nodig zijn om nauwkeurig en stevig riolering aan te leggen.  Indien gewenst kunnen we de aanleg van riolering combineren met de aanleg van wegen.

Riolering Aanleggen