In sommige gevallen moet eerst bestaand straatwerk worden verwijderd voordat er nieuw kan worden gelegd. Voor die gevallen maakt Sjoerd Frielink Multidiensten gebruik van de shovel en schudbak. Met de shovel wordt het bestaande straatwerk opgenomen. Vervolgens wordt het straatwerk in de schudbak ontdaan van zand en vuil. Op die manier kunnen de stenen worden hergebruikt. Voor het opnieuw aanleggen van straatwerk, beschikken we over machines voor machinale bestrating.